Karveelweg 9, 6222 NJ Maastricht. Phone: +31 (0)43 888 20 45
NL - EN
  • committed to best quality
  • high quality engineering and unique design
  • waste water and sludge valorisation expertise
  • we care for our environment
True sustainability implies on-site operation of small-scale, product-vs-application optimised and commercially feasible valorisation technologies - designed and manufactured by Pulsed Heat
Meer info

Welkom bij Pulsed Heat

Welkom op de website van Pulsed Heat

 

We willen U bij deze alvast bedanken voor de interesse in ons bedrijf en onze activiteiten en hopen dat uw eventuele vragen en/of informatiebehoefte beantwoord kunnen worden. De menuknoppen bovenaan kunnen gebruikt worden om de verschillende pagina’s met foto’s , tekst, interactieve knoppen en toegevoegde documenten te raadplegen.

Indien U opmerkingen of aanbevelingen heeft, zien we deze graag tegemoet via het contactformulier onder ‘Contact’.

 

CalciPulse project (EFRO)

 

 

Pulsed Heat is momenteel actief betrokken in het EFRO subsidieproject CalciPulse (2012 – 2016). Dit project betreft een samenwerkingscluster van 4 toonaangevende bedrijven in de regio Gelderland-Overijssel: Industriewater Eerbeek (Eerbeek), Rhinetech (Arnhem), TU Eindhoven (Eindhoven) en Pulsed Heat (Eerbeek). Het doel van het project is de doorontwikkeling van een basis proefinstallatie naar een zeer innovatieve multi-fuel pulserende brander. Deze brander is in staat rest- en afvalmaterialen in vaste en natte toestand op directe wijze als warmtebron voor thermische behandelingen te gebruiken, waarbij een minimum aandeel fossiele brandstoffen benodigd is. De verbrandingsoven of thermische behandelingsreactor kan hierdoor eenvoudig en compact vormgegeven worden met een zeer kleine verblijftijd, hetgeen de energetische efficiëntie en emissies (NOx en CO) op positieve wijze beïnvloedt. Met deze multi-fuel pulserende brander kan aan de op één na grootste reststroom van de zuivering - namelijk zuiveringsslib - een hogere economische en ecologische waarde worden gegeven door enerzijds het brandbare deel in het slib te benutten om het calcium in het slib te kunnen hergebruiken en anderzijds het drogen en verbranden lokaal te laten plaatsvinden zodat vrachtbewegingen (logistiek) overbodig worden.

 

 

 

Nieuws & Topics

Ons laatste nieuws en wetenswaardigheden

ONZE PITCH

 

 7 april 2016

Probleem:

Bedrijf ExCo (‘Example company’ als fictieve naam) is een middelgrote papierfabriek met een jaarlijks verkoopbaar produktievolume van 200.000 ton met als belangrijkste grondstoffen oudpapier en rondhout en 2 hoofd-reststromen n.l. ca. 5.000 ton boomschors en 35.000 ontinktingsslib. De actuele afvoerkosten voor het ontinktingsslib naar een centrale afvalverbrandingsinstallatie op 40 km afstand zijn relatief hoog en bedragen ca. 27 eur/ton incl. transport, hetgeen ondanks een geringe opbrengst van de verkoop van de boomschors negatief op het resultaat van bedrijf ExCo drukt. Daarnaast wordt het afvoeren van het slib, dat een zekere calorische en grondstof waarde bezit, naar een centrale verbrandingsinstallatie als niet duurzaam beschouwd.  Men zoekt naar een slimme, rendabele oplossing met ecologisch verantwoorde toepassingen van de energie en grondstof waarde van het slib en waarmee de huidige afvoer-kostenpost veranderd kan worden in een financiële opbrengst met een terugverdientijd die voldoet aan de interne bedrijfsrichtlijn van maximaal 2 jaar.

 

Context:

Pulsed Heat is gespecialiseerd in thermische opwaardering en valorisatie van slib- en vergelijkbare biomassa-reststromen met als missie het bieden van kleinschalige, hoog-efficiënte en lokaal toepasbare technologieën, waarmee bedrijven de mogelijkheid krijgen om op rendabele wijze hun biomassa-reststromen op eigen locatie om te zetten in energie of waardevolle producten. Deze kunnen vervolgens ook weer in het eigen proces of in ieder geval zo dicht mogelijk in de buurt ingezet worden met tevens als gevolg sterk verminderde transportkosten en daaraan gerelateerde -milieubelasting. Lokale (on-site), kleinschalige opwaardering wordt vanwege deze redenen door Pulsed Heat als échte duurzaamheid beschouwd, hetgeen dan ook nieuwe en innovatieve technologieën vereist die dit mogelijk maken in tegenstelling tot de tot nu toe gebruikelijke en slechts grootschalig-toepasbare technieken zoals wervelbed verbranding.

 

Oplossing:

Pulsed Heat heeft voor bedrijf ExCo een installatie ontwikkeld, waarbij via een gepatenteerd concept de eigen calorische waarde van het ontinktingsslib samen met de boomschors optimaal benut wordt zonder inzet van primaire brandstoffen. De eindproducten van het proces zijn een asrest van ca. 11.500 ton/jaar, welke ingezet kan worden in de wegenbouw of bij een lokale cementfabrikant, en ca. 25.000 ton/jaar lage-druk stoom van 4 baro, dat in het eigen papier-droogproces gebruikt kan worden en waarmee ruim 2.000.000 m3(gas)/jaar bespaard wordt. De installatie wordt gekenmerkt door eenvoud en compactheid en bestaat uit een slibdroger, een pelleteerinstallatie, een pelletoven, een stoomgenerator, een rookgaswarmte-recuparator en een afgassenbehandeling. Op deze manier worden de afvoerkosten van ruim 900.000 eur/jaar veranderd in positieve opbrengsten van 300.000 eur/jaar, oftewel een effectieve besparing van 1.200.000 eur/jaar met een terugverdientijd van de benodigde investering van ongeveer 1,8 jaar, waarmee voldaan is aan alle uitgangspunten van bedrijf ExCo m.b.t. duurzaamheid en ROI.

PYROLYSE VAN ZEEFGOED VAN COMMUNAAL AFVALWATER

 

30 maart 2016

Eind maart 2016 hebben eerste succesvolle productieruns plaatsgevonden met onze flexibele en hoog-rendements pyrolysator (in samenwerking met Nettenergy) voor zeefgoed van communaal afvalwater, waaruit de volgende bruikbare producten geproduceerd zijn: olie, syngas, houtskool (‘char’) en een zure fractie. Een mooi voorbeeld van de 'bio based economy’, waarbij biomassa omgezet wordt in energiestromen of in waardevolle, lokaal inzetbare producten. Voor vragen of meer informatie kunt U contact met ons opnemen via het contact formulier op onze website. Voor de volledigheid maken we U erop attent dat we ook aanwezig zijn tijdens het Stowa Afvalwatersymposium op 31 mei 2016 te Driebergen.”

KALKRIJKE BRANDSTOF PELLETS SUCCESVOL VERBRAND IN PELLET OVEN INTERNATIONALE OVENBOUWER

 

21 oktober 2015

Medio Oktober 2015 zijn uit papierindustrie-zuiveringsslib geproduceerde brandstof pellets van Industriewater Eerbeek (zie artikel over kalkrijke brandstof pellets) succesvol verbrand in een industriële pelletoven van een internationale ovenbouwer. De ovenkamertemperatuur bedraagt ca. 950 gr. C. Dit betreft een gezamenlijke ontwikkeling van deze internationale ovenbouwer en Pulsed Heat als speciale toepassingsmogelijkheid voor kalk- en/of asrijke brandstof pellets. Als volgende stap worden in de komende weken de asresten en emissies nog verder geanalyseerd. Deze stap biedt een enorm potentieel op het gebied van de transformatie van een afvalstof naar energie (warmte) in combinatie met een spectaculaire massareductie.

We houden U op de hoogte!

EERSTE KALKRIJKE BRANDSTOF PELLETS GEPRODUCEERD BIJ INDUSTRIEWATER EERBEEK

 

17 september 2015

Medio september 2015 heeft Pulsed Heat ook bij Industriewater Eerbeek te Eerbeek vanuit natte slibkoek via een passende voorbereiding, bestaande uit onze Dryfall droger alsmede een pellet pers, kalkrijke brandstofpellets geproduceerd. De pellets blijken zeer goed vormvast te zijn. In de komende periode worden de eigenschappen als brandstof verder onderzocht. Hier is een samenwerking overeen gekomen met een internationale ovenbouwer. Ook worden andere mogelijkheden op hun technische en commerciële merites onderzocht. 

OPDRACHT VOOR BASIC ENGINEERING VAN EEN 10 MTPD PYROFLASH INSTALLATIE

 

16 augustus 2015

In directe samenwerking met haar opdrachtgever is Pulsed Heat gestart met de opschaling en modelvorming van de Pyroflash installatie. Deze fase is gebaseerd op een zeer uitgebreid meetprogramma, waarin diverse biomassa stromen worden beproefd.  De doelstelling is om de spectaculaire voordelen die deze technologie biedt, te kunnen blijven benutten ook bij hogere capaciteiten. Dit zal niet ten koste gaan van het kleinschalige karakter, waardoor interessante terugverdientijden gewaarborgd blijven. 

DE RWZI VAN DE TOEKOMST

 

6 juli 2015

Via dochterbedrijf Setiva BV ontwikkelt Pulsed Heat zich tot een marktpartij die een wezenlijke invloed heeft op de RWZI van de toekomst. Binnen het communale waterzuiveringssegment geven begrippen als grondstoffen- en energiefabriek, gesteund door de branche organisatie STOWA, de kern van de ontwikkelingen weer. De bij de zuivering vrijkomende rest- of afvalstoffen dienen niet langer meer als een probleem (afvalstroom) maar juist als een kans (grondstof) gezien te worden. Pulsed Heat beoogt hierin met haar innovatieve, efficiënte en kleinschalige oplossingen - voor het toepassingsspecifiek omzetten van slibben in energie en producten - een belangrijke rol te gaan vervullen. 

BIO BASED ECONOMY

 

30 april 2015

Het begrip 'Biobased Economy (BBE)' impliceert de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. In een Biobased Economy gaat het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen kunnen zijn bijvoorbeeld:  inhoud-stoffen,  chemicaliën,  materialen,  transportbrandstoffen,  elektriciteit en warmte. Het begrip BBE raakt de kern van het bestaansrecht van Pulsed Heat. Onze oplossingen vormen bouwstenen, waardoor en waarmee biomassa omgezet wordt in een energiestroom of in waardevolle, vaak lokaal bruikbare producten. Daarnaast zullen transport-bewegingen geminimaliseerd worden.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het artikel via onderstaande hyperlink van Papierenkarton.nl.

http://www.papierenkarton.nl/duurzaamzaamheid-mvo/duurzaamheid/duurzame-productie-2/biobased-economy

Vragen? Gedachten?Neem contact met ons op:
+31 (0)43 888 20 45
Mail ons

 

 

Persmededelingen en publicaties

Enkele artikelen uit de media

 

Op 23 en 24 mei 2018 is het WOW! consortium samen gekomen voor de kick-off van een nieuw, veelbelovend project op het gebied van rioolwaterzuivering met partners uit Engeland, Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg en Nederland.

Rioolwater bevat waardevolle stoffen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor biobased producten. Toch wordt dit potentieel in Noordwest-Europa nog nauwelijks benut. Hierdoor verliezen we waardevolle grondstoffen. Het Interreg Noord-West Europa project WOW! - Wider business Opportunities for raw materials from Waste water - kijkt naar de mogelijkheden om waardevolle stoffen uit rioolwater te halen en toe te passen. De aandacht richt zich hierbij op cellulose, vetten (lipiden) en bioplastic (PHA). De Maastrichtse bedrijven Pulsed HEAT BV en Setiva BV zijn trots om als partners deel uit te maken van dit project.

Publicatiedatum: 01-06-2018

Bron: Interreg North-West Europe WOW!

LIOF INVESTEERT VIA HET LBDF FONDS IN PULSED HEAT

 

LIOF investeert via LBDF in de optimalisatie van afvalstroomverwerking.

Via het Limburg Business Development Fonds (LBDF) ondersteunt LIOF Pulsed Heat middels kennis en kapitaal bij de verdere ontwikkeling en commercialisatie van een nieuwe technologie, gericht op duurzame verwerking van afvalstromen. Naast LBDF wordt ook financiering ingebracht door de huidige aandeelhouders en Rabobank Centraal Zuid-Limburg.

Publicatiedatum: 02-05-2017

Bron: LIOF

https://www.liof.nl/nl/over-liof/actueel/liof-investeert-lbdf-de-optimalisatie-van-afvalstroomverwerking

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/recycling/22675/duurzame-slibverwerking-haalt-kapitaal-op-in-limburg

NETTENERGY EN PULSED HEAT STARTEN SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN GRONDSTOFWINNING UIT SLIB

 

Nettenergy B.V. en Pulsed Heat B.V. starten een samenwerking op het gebied van grondstoffen-terugwinning uit slib. De decentrale pyrolyse technologie van Nettenergy wordt gecombineerd met de gepatenteerde slibdroger van Pulsed Heat.

Hierdoor worden bij waterzuiveringinstallaties op de locatie zélf, bij zowel communaal-, papier- of ander biologisch-slib, aanzienlijke besparingen haalbaar. Na het indikken en drogen van slib of zeefresidu worden via het pyrolyse proces waardevolle stoffen en energie teruggewonnen. Mogelijke producten zijn brandstofpellets, pyrolyse stookolie, azijnzuur, kool en/ of fosfaat.

Pulsed Heat B.V. heeft een dochterbedrijf, dat deze combinatie van technologieën wereldwijd zal gaan vermarkten: Setiva B.V.

Publicatiedatum: 18-05-2015

Bron: Green Chemistry Campus

http://www.agro-chemie.nl/nieuws/nettenergy-en-pulsed-heat-starten-samenwerking-grondstofwinning-uit-slib/

TIJD IS RIJP VOOR HERGEBRUIK INDUSTRIEWATER

 

Steeds meer bedrijven oriënteren zich op hergebruik van afvalwater. De kosten voor afvalwaterzuivering, het dreigend zoetwatertekort en de wens om duurzaam te ondernemen geven een impuls aan industriële afvalwaterbehandeling. Dat bleek donderdag 18 mei tijdens het Nationaal Watersymposium van de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW). Ruim tachtig deelnemers kwamen bijeen op het kantoor van Royal HaskoningDHV in Amersfoort voor een update op het gebied van industriewater.

Het besef dat afvalwater waardevolle grondstoffen bevat en dat die grondstoffen kunnen worden hergebruikt dringt bij de industrie steeds verder door. Het verhaal van Walter Hulshof, directeur van Industriewater Eerbeek, een bedrijf dat de zuivering van het afvalwater van de Eerbeekse papierindustrie verzorgt, illustreert die ontwikkeling. Hulshof vertelde tijdens de plenaire ochtendsessie over verschillende innovatieve projecten waaraan het bedrijf samen met verschillende partners werkt. Optimaliseren van het watergebruik is daarbij altijd het doel.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het artikel via onderstaande hyperlink.

Publicatiedatum: 21-05-2013

Bron: Waterforum

http://www.waterforum.net/nieuws/6987/tijd-is-rijp-voor-hergebruik-industriewater

ZINGENDE VLAM VOOR EFFICIËNTER VERBRANDEN

 

Een zogenaamde oscillerende verbranding, waarvan het principe al werd toegepast in de Duitse V1-raket, zorgt voor een efficiëntere droging en verbranding in de procestechnologie.

De kern van de installatie bestaat uit een metalen pot – formaat jampot. Uit de pot steekt een uitlaat met daaromheen een ringvormige opening, het luchtventiel. In de pot verbrandt propaan of aardgas. Via het luchtventiel stroomt lucht in de pot, tijdens de verbranding echter stijgt de druk en stroomt verbrandingsgas deels door het ventiel. De luchttoevoer daalt en de vlam smoort. Doordat de pot warmte uitstraalt, koelt deze af, daalt de druk en stroomt weer lucht naar binnen. De verbranding start opnieuw. Dit proces herhaalt zich tweehonderd keer per seconde.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het artikel via onderstaande hyperlink.

Publicatiedatum: 04-02-2012

Bron: Technisch Weekblad

https://www.technischweekblad.nl/nieuws/zingende-vlam-voor-efficienter-verbranden/item7175

 

INTERVIEW MET RINUS VAN PRAAG DOOR WIJLIMBURG.NL (PROVINCIE LIMBURG)

 

Interview met Rinus van Praag door Wijlimburg.nl (Provincie Limburg)

Klik op onderstaande hyperlink.

Publicatiedatum: 08-01-2012

Bron: Technisch Weekblad

https://www.youtube.com/watch?v=LXaqyByDQaE

AFVALWATERZUIVERING VOOR DE PAPIERINDUSTRIE INNOVEERT

 

Industriewater Eerbeek B.V. is een afvalwaterzuiveringsbedrijf dat afvalwater van de papierindustrie in Eerbeek en omgeving zuivert. Industriewater Eerbeek B.V. gaat een installatie in bedrijf nemen van de firma Pulsed Heat B.V. voor het verwerken van zuiveringsslib. Het gaat hierbij om een proef van drie tot vijf jaar, waarbij de haalbaarheid wordt onderzocht om zuiveringsslib te verwerken tot technisch calciumoxide dat onder andere in de (wegen-) bouw wordt toegepast. Wanneer de proef succesvol is betekent dit een aanzienlijke milieuwinst, omdat het slib niet langer als reststroom hoeft te worden afgevoerd. Een van de innovatieve aspecten van de installatie is de geringe omvang, waardoor de installatie zeer geschikt is om in de toekomst voor andere toepassingen lokaal te worden ingezet.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het artikel via onderstaande hyperlink.

Publicatiedatum: 03-03-2011

Bron: KWA Bedrijfsadviseurs

http://www.kwa.nl/afvalwaterzuivering-voor-de-papierindustrie-innoveert