Karveelweg 9, 6222 NJ Maastricht. Phone: +31 (0)43 888 20 45
NL - EN

Historie

Overzicht milestones Pulsed Heat

 

 

 • 1995: Maastrichtse uitvinder Ing. Jan Postmes († 2013) begint met ontwikkeling industrieel inzetbare pulsbranders in werkplaats Sotec Machinefabriek BV te Maastricht (NL)
 • 2009: oprichting Pulsed Heat BV
 • 2010: bouw proeffabriek en pilot installatie op locatie Maastricht (NL)
 • 2010: overname patenten pulsbranders van Ing. Jan Postmes
 • 2012: start project CalciPulse bij Industriewater Eerbeek te Eerbeek (NL)
 • 2013: opening 2e locatie te Eerbeek (NL)
 • 2013: deponering patent DryFall® droger
 • 2015: deponering patent 4-stappen procedé voor communaal slib opwaardering
 • 2015: ondertekening samenwerkingscontract pyrolyse van slib met Nettenergy BV
 • 2015: bouw mobiele pyrolyse unit (2 MTPD) voor India (in opdracht van Nettenergy)
 • 2015: oprichting dochter Setiva BV voor het voor communaal slib opwaardering-marktsegment
 • 2015: oplevering en start commercialisatie spin-off van CalciPulse project Eerbeek (NL)

Bedrijfsprofiel

Pulsed Heat als specialist in thermische opwaardering en valorisatie van slib- en vergelijkbare biomassa-reststromen

 

Pulsed Heat ontwikkelt , ontwerpt en bouwt thermische verwerkingsinstallaties (skids) voor het drogen, verbranden, pyrolyseren, vergisten etc. van industriële, waterhoudende biomassa- en reststromen (o.a. slib, rejects, restafval etc.), waarbij de volledige transformatiecyclus van biomassa-afval en -resten tot waardevolle energie en/of grondstof inbegrepen is. De internationaal opererende onderneming is opgericht in 2009 en opereert met 7 enthousiaste medewerkers vanuit de locaties Maastricht en Eerbeek (NL). De expertise van Pulsed Heat richt zich op de technologische ontwikkeling van klantspecifieke, complete (turnkey) en energetische zeer efficiënte systemen voor duurzame grondstofproductie en/of energieopwekking uit biomassa. Pulsed Heat levert unieke en zeer compacte verwerkingsinstallaties voor bijvoorbeeld de papierindustrie, voedingsmiddelenindustrie en procesindustrie. Naast de levering van complete installaties heeft Pulsed Heat een breed scala aan eigen ontwikkelde, gepatenteerde componenten voor de optimalisatie van (bestaande) biomassa verwerkingssystemen of –processen, zoals een pulserende brander, een zeer innovatief droogconcept DryFall®, een kleinschalig pyrolyse proces en biomassa toevoer- en doseersystemen.

Ons Team

Rinus Van Praag

Managing Director O...

Peter Muijters

Projects, Sales &...

Jo Ploumen

Chemistry & Resea...

Pierre Ploumen

Process Design & ...

John Brouns

Engineering & Des...

Mark Lacroix

Engineering & Des...

Onze visie

Échte duurzaamheid betekent lokale en kleinschalige valorisatie van biomassa-reststromen

 

Pulsed Heat streeft naar het realiseren van kosten-, productie- en milieutechnische voordelen voor vele industrieën met slib, afval en biomassa-reststromen. Afhankelijk van de eigenschappen en samenstelling van de aanwezige slib- of vergelijkbare biomassa-reststroom kan ‘kleinschalige’ verwerking op locatie met een eenvoudige (betaalbare), compacte drogings- of verbrandingsinstallatie zeer interessante droogresten of asresten opleveren die mogelijk ingezet kunnen worden in het eigen proces of afgezet/verkocht kunnen worden aan andere, nabij gelegen industrieën als brandstof of als waardevol product. Onze technologie maakt het mogelijk dat tevens een deel van de droogrest gerecirculeerd kan worden als brandstof voor de brander ter verlaging van het primaire energieverbruik. Hierbij wordt telkens, afhankelijk van reststroom eigenschappen en mogelijke toepassingen van droog- of asrest een klantspecifieke en optimaal werkende installatie ontwikkeld.

Setiva

Exclusieve benadering van de communale slibmarkt

 

www.setiva.nl

De communale slibmarkt wordt op basis van een specifiek ontwikkelde, integrale visie m.b.t. de omzetting van slib als ‘afval’ naar hernieuwbare grondstoffen en energie exclusief via dochter Setiva benaderd. Via een uniek en innovatief 4-stappen procedé bestaande uit filtering, indikking, droging en opwaardering wordt ‘afval’ getransformeerd naar waardevolle energie en/of grondstof. De vezelrijke fractie uit het rioolwater wordt via een meervoudig filtersysteem afgescheiden en daarna ingedikt tot een biomassa welke als brandstof dient voor de DryFall® droger. De droogrest wordt tenslotte via een pyrolysator of vergister omgezet in waardevolle grondstoffen en energie. Setiva ontwerpt, bouwt en levert complete rioolwater-behandelingsinstallaties inclusief leidingwerk, appendages, procesbesturing, randapparatuur, instrumentatie en bekabeling. Er zijn ook oplossingen in skid vorm mogelijk en eventueel geïnstalleerd in een mobiele container.

Voor de volgende produktstromen van een RWZI biedt Setiva passende oplossingen aan: zeefgoed uit influent met of zonder vezel terugwinning, aeroob waterzuiveringsslib en vergistingsdigestaat.

Nettenergy

Strategische samenwerking op het gebied van kleinschalige pyrolyse van droogresten binnen het slibmarktsegment

 

www.nettenergy.nl

Kleinschalige en efficiënte pyrolyse en vergassing wordt door Pulsed Heat gezien als een essentiële en onmisbare valorisatie stap in de volledige transformatiecyclus van biomassa naar energie of grondstoffen. Via pyrolyse (het ‘kraken’ van organisch materiaal door het te verhitten in de afwezigheid van zuurstof) wordt de biomassa droogrest omgezet in een combinatie van de producten: as/char, oliën, water-azijn en synthese gas. Hierbij is het belangrijk dat door de juiste dimensionering en bedrijfsvoering van de pyrolyse unit perfect wordt aangesloten op de voorliggende filtering-, indikking- en droging-stappen, afhankelijk van de soort, hoeveelheid en samenstelling van de biomassa. Onze technologie onderscheidt zich van andere oplossingen door flexibiliteit in de productiehoeveelheden as/char, oliën, water-azijn en synthese gas, waarmee voor elke toepassing een maximale opbrengst en duurzaamheid kan worden gegarandeerd. Verder is het warme olie rendement van de gepatenteerde technologie hoger dan bij enig andere concurrent. De huidige pyrolyse marktalternatieven zijn doorgaans oftewel te kleinschalig (demonstratiefase en nog niet opgeschaald) of te grootschalig en daardoor kostentechnisch niet interessant voor locale en kleinschalige toepassingen.

BWA-Water

Strategische samenwerking op het gebied van vezel- en cellulose-terugwinning

 

www.bwa-water.nl

Het ontwerpen en bouwen van compacte en daarmee kosten-efficiënte (voor klanten en afnemers) thermische opwaarderingsinstallaties voor slib- en biomassa-afvalstromen is één van onze meest belangrijke bedrijfsdoelstellingen. De dimensies en daarmee ook kosten van doseer-, droog- en valorisatie-procesdelen kunnen aanzienlijk beperkt worden, indien de biomassa-afvalstroom voorbehandeld wordt met de juiste combinatie van speciale, gepatenteerde grof- en fijn-filters (van BWA als marktleider fijnzeeftechnologie in Nederland), afhankelijk van de soort, hoeveelheid en samenstelling van de biomassa. Een bijkomend voordeel is ook een mogelijke afscheiding cq. terugwinning van waardevolle cellulose of organische vezels uit de biomassa, welke eventueel separaat als bio-brandstof ingezet of als product afgezet kunnen worden.