Karveelweg 9, 6222 NJ Maastricht. Phone: +31 (0)43 888 20 45
NL - EN

Onze projecten en referenties

CalciPulse project IWE

IWE

September

Pulsed Heat is momenteel actief betrokken in het EFRO subsidieproject CalciPulse (2012 – 2016). Dit project betreft een samenwerkingscluster van 4 toonaangevende bedrijven in de regio Gelderland-Overijssel: Industriewater Eerbeek (Eerbeek), Rhinetech (Arnhem), TU Eindhoven (Eindhoven) en Pulsed Heat (Eerbeek). Het doel van het project is de doorontwikkeling van een basis proefinstallatie naar een zeer innovatieve multi-fuel pulserende brander. Deze brander is in staat rest- en afvalmaterialen in vaste en natte toestand op directe wijze als warmtebron voor thermische behandelingen te gebruiken, waarbij een minimum aandeel fossiele brandstoffen benodigd is. De verbrandingsoven of thermische behandelingsreactor kan hierdoor eenvoudig en compact vormgegeven worden met een zeer kleine verblijftijd, hetgeen de energetische efficiëntie en emissies (NOx en CO) op positieve wijze beïnvloedt. Met deze multi-fuel pulserende brander kan aan de op één na grootste reststroom van de zuivering, namelijk zuiveringsslib, een hogere economische en ecologische waarde worden gegeven door enerzijds het brandbare deel in het slib te benutten om het calcium in het slib te kunnen hergebruiken en anderzijds het drogen en verbranden lokaal te laten plaatsvinden zodat vrachtbewegingen (logistiek) overbodig worden.