Karveelweg 9, 6222 NJ Maastricht. Phone: +31 (0)43 888 20 45
NL - EN

Onze projecten en referenties

Mobiele pyrolyse unit (2 MTPD)

India

Januari 2013

Eind 2015 levert Pulsed Heat gezamenlijk met haar partner Nettenergy een mobiele pyrolyse installatie op. De ontwerpcapaciteit bedraagt 2.000 kg biomassa (hout chips) per dag. Deze installatie is bestemd voor een klant in India, waar zonder externe energietoevoer biomassa omgezet wordt in waardevolle producten en elektriciteit. Er is niet veel fantasie nodig om de spectaculaire mogelijkheden, met name ook in ontwikkelingslanden, voor te stellen...