Karveelweg 9, 6222 NJ Maastricht. Phone: +31 (0)43 888 20 45
NL - EN
 • committed to best quality
 • high quality engineering and robust designs
 • waste water and sludge valorisation expertise
 • we care for our environment
WIJ HALVEREN UW SLIBAFVOERKOSTEN! (OF MEER)
Meer info

Welkom bij Pulsed Heat

Welkom op de website van Pulsed Heat

 

Bedankt voor de interesse in ons bedrijf en onze activiteiten. We hopen dat uw eventuele vragen en/of informatiebehoefte beantwoord kunnen worden. De menuknoppen bovenaan kunnen gebruikt worden om de verschillende pagina’s met foto’s , tekst, interactieve knoppen en toegevoegde documenten te raadplegen.

Indien U opmerkingen of aanbevelingen heeft, zien we deze graag tegemoet via het contactformulier onder ‘Contact’.

 

Échte duurzaamheid betekent lokale en kleinschalige valorisatie van biomassa-reststromen

 

Pulsed Heat – gevestigd in Maastricht en Eerbeek – zet zich in voor productiebedrijven, die als reststroom van het proces (organisch) slib afvoeren. We helpen ze om slib duurzaam te verwerken op hun eigen locatie, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van afvalverwerkingsbedrijven en tevens hun afvoerkosten kunnen halveren.

 

Afhankelijk van de eigenschappen en samenstelling van de aanwezige slib- of vergelijkbare biomassa-reststroom kan ‘kleinschalige’ verwerking op locatie met een prijsconcurrerende, compacte drogings- of verbrandingsinstallatie zeer interessante droogresten of asresten opleveren die mogelijk ingezet kunnen worden in het eigen proces of afgezet/verkocht kunnen worden aan andere, nabij gelegen industrieën als brandstof of als waardevol product. Onze technologie maakt het mogelijk dat tevens een deel van de droogrest gerecirculeerd kan worden als brandstof voor de brander ter verlaging van het primaire energieverbruik

 

 

 

Nieuws & Topics

Interessante onderwerpen en wetenswaardighedenOnze hoog-rendements slib ontwateringspers in actie voor 5 %-DS zeefgoed!

Blijf ons volgen!UW BUSINESS CASE VOOR SLIBAFZET-OPTIMALISATIE VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS BEREKENEN?

Uit ervaring weten we dat er vele mogelijkheden bestaan om met onze technologie(ën) en in-situ toepassingen uw slibafvoerkosten te verlagen, milieutechnische aspecten te verbeteren of nieuwe, waardevolle grondstoffen of energiedragers uit slib te produceren. Een voorwaarde is natuurlijk de juiste technologie voor uw specifieke situatie.

Indien er bij jullie óf jullie klanten/relaties specifieke problemen m.b.t. slibafvoer/-verwerking of hoge afvoer/-afzetkosten bestaan op een locatie, dan willen we daar graag een gesprek over aan gaan. We bieden aan om hiervoor als eerste stap vrijblijvend en kosteloos een gedetailleerde business case scan uit te werken met evt. nieuwe slib-conversiemogelijkheden, potentiële besparingen en kosteninschatting.

Aangezien dit toch redelijk wat tijd vergt van onze technologie afdeling, willen we dit aanbieden aan de eerste 3 bedrijven die hier interesse in tonen; dus reageer snel.

Hiervoor hebben we volgende gegevens nodig:

 • Soort slib? (industrieel, communaal, anders?)
 • Locatie van de zuivering?
 • Uw specifieke probleem? (korte beschrijving)
 • Slibhoeveelheid (ton(nat)/jr)
 • Actuele afvoer naar? (bijv. compostering, centrale verbranding etc.)
 • Actuele slibafvoerkosten (€/ton(nat))
 • Droge-stofgehalte slib (%)
 • Asrest 550 gr. C
 • LHV (verbrandingswaarde)
 • Elementaire analyse /slibsamenstelling (organische/anorganische fractie)
 • Aanwezigheid biogas op locatie (ja/nee?)
 • Indien ja: toepassing biogas voor? (bijv. gasmotor, stoomketel, affakkelen etc.)

Je kunt het volgende email adres gebruiken: info@pulsedheat.com

Publicatiedatum: 05-07-2019

Vragen? Gedachten?Neem contact met ons op:
+31 (0)43 888 20 45
Mail ons

 

 

Persmededelingen en publicaties

Enkele artikelen uit de mediaINBEDRIJFNAME PAPIERSLIB-DROOGINSTALLATIE 18.000 TON/JAAR BIJ INDUSTRIEWATER EERBEEK IN MEI 2020

Begin mei ‘20 is onze slibverwerkingsinstallatie bij Industriewater Eerbeek – de gezamenlijke afvalwaterzuivering van 3 papierfabrieken - in bedrijf gegaan. Hiermee  wordt 18.000 ton/jaar mengslib met een droge-stofpercentage van ca. 20% op eigen locatie middels een innovatieve technologie gedroogd tot 65%. De lokaal beschikbare energiebron is biogas.

IWE bespaart daardoor ca. 500.000 € per jaar aan slibafvoerkosten. Daarnaast zijn er ook grote milieutechnische voordelen, zoals hetgedroogd slib als energiebron of grondstof gebruiken en het vermijden van slibtransport.

Een mogelijk volgende stap bij IWE zal zijn het gebruiken van het gedroogde slib als brandstof i.p.v. biogas, waarmee naast de benodigde warmte voor slibdroging ook verdere energiebesparingen gerealiseerd kunnen worden.

Publicatiedatum: 18-05-2020

Bron: Pulsed HeatWOW! CELLULOSE PILOT ON THE WAY

Waterschap Vallei en Veluwe zal in de herfst van 2019 beginnen met de bouwkundige werkzaamheden voor de nieuwe bedrijfshal voor de cellulose pilot op het terrein van de waterzuivering in Ede (NL). Dit met als uiteindelijke doel om 4 grondstoffen te produceren uit de teruggewonnen cellulose uit het afvalwater.

Publicatiedatum: 04-07-2019

Bron: WOW! News Update June 2019

http://www.nweurope.eu/projects/project-search/wow-wider-business-opportunities-for-raw-materials-from-wastewater/news/pilot-cellulose-on-the-way/PULSED HEAT LEVERT EEN DROGER EN PYROLYSE REACTOR ALS ONDERDEEL VAN HET INTERREG NWE WOW! PROJECT

“Medicijnresten te lijf door resten toiletpapier: een wereldprimeur.”

Op de rioolwaterzuivering in Ede komt een installatie die medicijnresten uit rioolwater verwijdert. Uit cellulose dat in resten toiletpapier zit, haalt het waterschap een actieve koolstof die deze medicijnresten adsorbeert. Het is een wereldprimeur die bijdraagt aan de oplossing van een groeiend milieuprobleem. De Nederlandse bedrijven CirTec en Pulsed Heat zijn partners. "Goed dat juist vanuit het MKB deze innovatie met het waterschap mogelijk wordt gemaakt.".

Publicatiedatum: 29-05-2019

Bron: Publieksjaarverslag Waterschap Vallei & Veluwe - "Terugblik op het jaar 2018" (zie pag. 5-7)

https://indd.adobe.com/view/e1cf4825-5be4-4e71-a5d1-b34de0120900PULSED HEAT EN 'SD' PROJECT BIJ IWE EERBEEK IN DE GELANCEERDE LANDELIJKE RABOBANK CAMPAGNE OVER ONDERNEMEN EN INNOVATIE

Dit is de link naar de 40 landelijk geselecteerde ondernemers via de landelijke RABO website. Met name het eerste YouTube filmpje over het SD project bij IWE te Eerbeek is zeer interessant.

Publicatiedatum: 24-05-2019

Bron: Rabobank

https://youtu.be/6usV_9swggY

https://youtu.be/0rIs65VXiLo 

Op 23 en 24 mei 2018 is het WOW! consortium samen gekomen voor de kick-off van een nieuw, veelbelovend project op het gebied van rioolwaterzuivering met partners uit Engeland, Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg en Nederland.

Rioolwater bevat waardevolle stoffen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor biobased producten. Toch wordt dit potentieel in Noordwest-Europa nog nauwelijks benut. Hierdoor verliezen we waardevolle grondstoffen. Het Interreg Noord-West Europa project WOW! - Wider business Opportunities for raw materials from Waste water - kijkt naar de mogelijkheden om waardevolle stoffen uit rioolwater te halen en toe te passen. De aandacht richt zich hierbij op cellulose, vetten (lipiden) en bioplastic (PHA). De Maastrichtse bedrijven Pulsed HEAT BV en Setiva BV zijn trots om als partners deel uit te maken van dit project.

Publicatiedatum: 01-06-2018

Bron: Interreg North-West Europe WOW!

http://www.nweurope.eu/projects/project-search/wow-wider-business-opportunities-for-raw-materials-from-wastewater/news/project-wow-kicks-off-sewage-is-valuable/

 TIJD IS RIJP VOOR HERGEBRUIK INDUSTRIEWATER

 

Steeds meer bedrijven oriënteren zich op hergebruik van afvalwater. De kosten voor afvalwaterzuivering, het dreigend zoetwatertekort en de wens om duurzaam te ondernemen geven een impuls aan industriële afvalwaterbehandeling. Dat bleek donderdag 18 mei tijdens het Nationaal Watersymposium van de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW). Ruim tachtig deelnemers kwamen bijeen op het kantoor van Royal HaskoningDHV in Amersfoort voor een update op het gebied van industriewater.

Het besef dat afvalwater waardevolle grondstoffen bevat en dat die grondstoffen kunnen worden hergebruikt dringt bij de industrie steeds verder door. Het verhaal van Walter Hulshof, directeur van Industriewater Eerbeek, een bedrijf dat de zuivering van het afvalwater van de Eerbeekse papierindustrie verzorgt, illustreert die ontwikkeling. Hulshof vertelde tijdens de plenaire ochtendsessie over verschillende innovatieve projecten waaraan het bedrijf samen met verschillende partners werkt. Optimaliseren van het watergebruik is daarbij altijd het doel.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het artikel via onderstaande hyperlink.

Publicatiedatum: 21-05-2013

Bron: Waterforum

http://www.waterforum.net/nieuws/6987/tijd-is-rijp-voor-hergebruik-industriewaterZINGENDE VLAM VOOR EFFICI√čNTER VERBRANDEN

 

Een zogenaamde oscillerende verbranding, waarvan het principe al werd toegepast in de Duitse V1-raket, zorgt voor een efficiëntere droging en verbranding in de procestechnologie.

De kern van de installatie bestaat uit een metalen pot – formaat jampot. Uit de pot steekt een uitlaat met daaromheen een ringvormige opening, het luchtventiel. In de pot verbrandt propaan of aardgas. Via het luchtventiel stroomt lucht in de pot, tijdens de verbranding echter stijgt de druk en stroomt verbrandingsgas deels door het ventiel. De luchttoevoer daalt en de vlam smoort. Doordat de pot warmte uitstraalt, koelt deze af, daalt de druk en stroomt weer lucht naar binnen. De verbranding start opnieuw. Dit proces herhaalt zich tweehonderd keer per seconde.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het artikel via onderstaande hyperlink.

Publicatiedatum: 04-02-2012

Bron: Technisch Weekblad

https://www.technischweekblad.nl/nieuws/zingende-vlam-voor-efficienter-verbranden/item7175

 INTERVIEW MET RINUS VAN PRAAG DOOR WIJLIMBURG.NL (PROVINCIE LIMBURG)

 

Interview met Rinus van Praag door Wijlimburg.nl (Provincie Limburg)

Klik op onderstaande hyperlink.

Publicatiedatum: 08-01-2012

Bron: Technisch Weekblad

https://www.youtube.com/watch?v=LXaqyByDQaEAFVALWATERZUIVERING VOOR DE PAPIERINDUSTRIE INNOVEERT

 

Industriewater Eerbeek B.V. is een afvalwaterzuiveringsbedrijf dat afvalwater van de papierindustrie in Eerbeek en omgeving zuivert. Industriewater Eerbeek B.V. gaat een installatie in bedrijf nemen van de firma Pulsed Heat B.V. voor het verwerken van zuiveringsslib. Het gaat hierbij om een proef van drie tot vijf jaar, waarbij de haalbaarheid wordt onderzocht om zuiveringsslib te verwerken tot technisch calciumoxide dat onder andere in de (wegen-) bouw wordt toegepast. Wanneer de proef succesvol is betekent dit een aanzienlijke milieuwinst, omdat het slib niet langer als reststroom hoeft te worden afgevoerd. Een van de innovatieve aspecten van de installatie is de geringe omvang, waardoor de installatie zeer geschikt is om in de toekomst voor andere toepassingen lokaal te worden ingezet.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het artikel via onderstaande hyperlink.

Publicatiedatum: 03-03-2011

Bron: KWA Bedrijfsadviseurs

http://www.kwa.nl/afvalwaterzuivering-voor-de-papierindustrie-innoveert